Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nyheter och aktuellt

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

På den här sidan publicerar vi nyheter som rör utbyggnaden av vatten och avlopp på Hornslandet.

Den elektroniska brevlådan samt utskicken av nyhetsbrev har upphört sedan årsskiftet 2017/2018. Du är välkommen att kontakta oss på vår vanliga e-postadress: miljoenergi@vastervik.se

Julhälsning och tack för oss

2017-12-22

Hornslandet VA-utbyggnad Vårt nya allmänna VA-ledningsnät på Hornslandet är färdigt för anslutningar inom hela Horn verksamhetsområde sedan november i år. Visst efterarbete och återställning kan pågå ...

Karta med fastigheter som kan anslutas till allmänt VA

VA-ledningsnätet är klart, lägesrapport för el och optofiber, e-brevlådan upphör

2017-11-01

VA-ledningsnätet är klart! Från måndag den 6 november 2017 är vårt nya allmänna VA-ledningsnät färdigt för anslutningar inom hela Horn verksamhetsområde. Även de två sista delområdena Målängen och Grö...

vattenkiosk

Lägesrapport, informationsmöten, semesteruppehåll och vattenkiosker

2017-06-29

Lägesrapport Område 1-3, Pepparängen, Bråtviken och Lindödjupet Vårt nya allmänna VA-ledningsnät är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängsområdet, Bråtviksområdet och Lindöd...

KF har beslutat om ändrad VA-taxa

2017-04-26

I måndags kväll beslutade Kommunfullmäktige (KF) att särtaxa inte ska gälla för anslutning av vatten och avlopp i Horn verksamhetsområde. Dessutom har den ordinarie anläggningsavgiften (sk normaltaxan...

VA-ledningsnätet i Lindödjupet är klart

2017-03-27

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät i område 3, Lindödjupet är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Lindödjupsområdet inom Horn verksamhetsområde kan anslutas till det allmänna vatten- ...

Vad gäller om KF beslutar om ändrad VA-taxa?

2017-03-22

Bakgrund Västervik Miljö & Energi AB har föreslagit för kommunfullmäktige (KF) att särtaxa inte ska gälla för anslutning av vatten och avlopp i Horn verksamhetsområde. Vi föreslår också justering ...

Lägesrapport, informationsträffar och LTA-samråd

2017-03-07

Lägesrapport Område 1, Pepparängen, och område 2, Bråtviken Vårt nya allmänna VA-ledningsnät är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängs- och Bråtviksområdet inom Horn verksam...

Förslag till förändrad VA-taxa

2017-03-06

Västervik Miljö & Energi AB föreslår kommunfullmäktige att särtaxa inte ska gälla för anslutning av vatten och avlopp på Hornslandet. 20 % lägre utbyggnadskostnad möjliggör förändringen. Utbyggnad...

Lägesrapport, anslutningsavgift, latrin & slam

2017-01-27

Lägesrapport Område 1, Pepparängen, och område 2, Bråtviken Vårt nya allmänna VA-ledningsnät är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängs- och Bråtviksområdet inom Horn verksam...

Uppehåll i arbetet v.52-v.1

2016-12-22

Vår entreprenör, AMA AB, har jullov under v 52 och v 1 så då kommer det inte att ske något arbete med att bygga ut VA-ledningsnätet på Horn. Vi önskar god jul och gott nytt år.

VA-ledningsnätet i Bråtviken är klart

2016-11-08

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät i område Bråtviken är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Bråtviksområdet inom Horn verksamhetsområde, kan anslutas till det allmänna vatten- och av...

Lägesrapport, LTA-samråd och informationsmöte

2016-09-30

Lägesrapport  Område 2, Bråtviken  Efterjusteringar pågår. Området beräknas klart att tas i drift under hösten.  Område 3, Lindödjupet  Entreprenadarbetet pågår för fullt. Områd...

Senaste nytt om särtaxan och Grönö

2016-09-13

Hovrättens dom om särtaxan överklagas inte Vi har gemensamt med Västerviks kommun beslutat att inte gå vidare till Högsta Domstolen (HD) med överklagandet av Hovrättens dom om särtaxa. Efter noggrann ...

Framförhållning vid byggnation och VA-anslutning

2016-08-30

Vi förstår att en del av er vill påskynda byggnation på era fastigheter och ansluta till det nya VA-ledningsnätet. Men det är först när VA-ledningsnätet är färdigt att tas i drift i ert område som vi ...

Hovrättens dom, semesteruppehåll och vattenkiosker

2016-07-01

Hovrättens dom, semesteruppehåll och vattenkiosker VA-utbyggnaden löper på enligt plan och AMA gräver nu sina sista skoptag innan semestern. I augusti fortsätter vi söderut längs Lindödjupsvägen och p...

VA-ledningsnätet i Pepparängen är klart

2016-05-25

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät i område Pepparängen, inklusive pumpstationen på Borgövägen, är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängsområdet inom Horn verksamhetsområde, k...

Beslut från Statens VA-nämnd

2015-12-29

Statens VA-nämnd har fattat beslut angående anläggningsavgiften (särtaxan) för etapp 1 (Hästhagsområdet, L:a Örserum m fl). Se relaterade dokument. Beslutet har överklagats. 

VA-utbyggnaden på Hornslandet går framåt

2015-12-16

VA-utbyggnaden på Horn går framåt dag för dag. Vi har redan grävt drygt 500 m längs Pepparängsvägen. Sprängning Nu har vi kommit fram till den första sträckan med berg. Under de närmaste dagarna komme...

Äntligen är skopan i backen!

2015-11-23

Denna gnistrande kalla dag är vi igång med VA-utbyggnaden i etapp 2. Vi börjar vid Pepparängsvägen vid Örserumsviken, nedanför Horns Strand-området. På bilden syns vår projektledare Peter Polla från W...

Nu påbörjar vi grävarbete inom område Pepparängen

2015-11-04

Nu är det dags för ledningsarbeten inom område Pepparängen. Vår entreprenör AMA kommer att påbörja utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar den 16 november. Under arbetet kommer begränsad fram...

Entreprenör och projektledare för etapp 2, med mera

2015-10-09

Nu har det beslutats vilken entreprenör som får i uppdrag att bygga ut VA-nätet på Hornslandet, entreprenadetapp 2.  Entreprenadetapp 2 gäller vårt verksamhetsområde från Pepparängsvägen, ut till...

Påbörjat samråd om förbindelsepunkter för fastigheter inom etapp 2:5 (Grönö)

2015-06-30

Vi jobbar vidare med planering av VA-anläggningen på Hornslandet. Vi har nu även påbörjat samråd om förbindelsepunkter för fastigheter inom etapp 2:5 (Grönö). Fastigheter i etapp 2:1-2:4 har redan fåt...

Upphandling av entreprenadetapp 2

2015-06-01

Nu ligger utbyggnad av VA-nätet på Hornslandet, entreprenadetapp 2, ute för upphandling. Det gäller vårt verksamhetsområde från Pepparängsvägen, ut till Horns udde samt Grönö. Anbudstiden löper på til...

Beslut från Statens VA-nämnd angående anläggningsavgift (särtaxa) m.m. inom Horn verksamhetsområde

2015-05-12

Statens VA-nämnd har kommit med sitt beslut (150508) angående anläggningsavgift (särtaxa) m.m. inom Horn verksamhetsområde.

Planerad ledningsdragning, etappindelning och samråd om förbindelsepunkter

2015-04-24

Vi jobbar för fullt med att fullfölja projekteringen av VA-anläggningen på Hornslandet. Här ser ni den planerade översiktliga ledningsdragningen, presenterad med heldragna linjer i olika färger. Efter...

Tidplan för utbyggnad av Entreprenadetapp 2

2015-04-02

Den 31 mars meddelades Länsstyrelsen vår preliminära tidplan för VA-utbyggnaden på Hornslandet. Vår förhoppning är att tidplanen ska spegla utbyggnadstakten. Det vi inte kan gardera oss mot är eventue...

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB