Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så här ansluter du dig

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Så här ser ordningsföljden ut från servisanmälan till färdig anslutning av din fastighet inom Horn verksamhetsområde.

Kontakta även Miljö- och byggnadskontoret för bygglov eller anmälan.

 1. Vårt allmänna VA-ledningsnät är klart.
  Ledningsnätet för vatten och spillvatten är klart att användas inom Horn verksamhetsområde, ända ut till Horns udde och ut på Grönö.

 2. Servisanmälan
  Skicka in er servisanmälan (med sina bilagor) i god tid innan ni önskar er anslutning. Använd blankett "Servisanmälan, Horn verksamhetsområde".

 3. Vi svarar på er servisanmälan
  Vi svarar med information om:

  - förbindelsepunktens fysiska läge

  - hur vattenmätaren ska placeras

  - godkänd plats för LTA-enheten

  - faktura på anslutningsavgiften

  - tid för första leverans av LTA-enhetens delar (allt utom själva pumpen)

  - hur ni beställer LTA-enhetens pump, "hjärtat" i anläggningen

 4. Vi levererar LTA-enhetens delar (allt utom själva pumpen)

 5. Ni gör installationen på er fastighet

  - plats för vattenmätaren ska godkännas av vår mätarverkstad

  - ni anlitar gräv- och VVS-entreprenör samt behörig elektriker som installerar vatten- och spillvattenledningar, gräver ner pumpsumpen, monterar övriga tillbehör samt vattenmätarkonsolen

  - fotografera gärna ledningsdragningen och kopplingar innan schakten fylls igen

  - huset kopplas bort från er gamla vattentäkt (ni kan fortfarande använda den för bevattning eller dylikt).

 6. Ni kontaktar vår mätarverkstad för uppsättning av vattenmätare

 7. Ni beställer LTA-enhetens pump

  - använd blankett för beställning av pump till LTA-enhet

  - alla kriterier för LTA-enhetens placering och montering har uppfyllts

  - lämna gärna önskemål om tid för leverans, med så god framförhållning som möjligt

 8. Vi installerar vattenmätare och LTA-enhetens pump

  - vi monterar vattenmätare och släpper på vattnet

  - vi driftsätter LTA-enheten och provkör den samt öppnar ventilen till spillvattnet i förbindelsepunkten.

 9. Klart för användning!

Läs igenom all information noga, men tveka inte att höra av er om ni behöver fråga om något.

Sidan senast granskad den 16 januari 2018
Innehållsansvarig: Pia Sjöholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB