Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vårt vattenlaboratorium (vattenlabb) kontrollerar kvaliteten på vårt vatten. Både att dricksvattnet är hälsosamt och rent och att spillvattnet kan släppas ut i naturen utan att påverka miljön.

Vi har 16 vattenverk som renar vatten från sjö och mark till vatten som du kan dricka. Vi tar emot använt vatten i någon av våra 17 anläggningar för spillvattenrening.

Vårt vattenlabb kontrollerar att reningen i de olika anläggningarna fungerar som den ska.
Varje år tar vi ungefär 900 prover och gör 7 650 olika analyser.

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Våra kunder ska kunna dricka vattnet i kranen med trygghet. Därför följs vattnets kvalitet hela vägen från vattentäkt till vattenkran. Hela kedjan övervakas genom provtagning:

  • i vattentäkten
  • i vattenverkets olika processteg
  • i vattenledningsnätet
  • hos våra kunder

Renat vatten utan risk för miljön

Använt vatten (spillvatten) renas i reningsanläggningar. Vattnet ska bli så rent att det kan släppas ut till sjö eller vattendrag utan risk för att miljön försämras. Det finns mycket lagar och regler kring vad renat vatten får innehålla när det släpps ut från reningsverken. Därför görs regelbunden utsläppskontroll av utgående vatten.

För att kunna följa processerna i reningsverken så genomförs driftkontroll. Svaren hjälper driftpersonalen att sköta anläggningarna på bästa sätt.

Provtagningskedja

Det krävs en hel kedja av händelser för att vattnets kvalitet ska kunna kontrolleras. Alla delar i kedjan är lika viktiga. Det är lika viktigt att ta ut prov på ”rätt” vatten, som att ta ut provet på rätt sätt. Sedan ska provet förvaras och transporteras rätt. Till slut ska provet analyseras korrekt. Alla länkar i kedjan är lika viktiga för att svaret ska bli rätt.

Uppdrag

Vi tar också emot prover för analys från industrier, kommunen och enskilda vatten och avloppsanläggningar.

Ackreditering

Vattenlabbet är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Det betyder att vi är godkända enligt en särskild standard att göra utsläppskontrollen på våra avloppsanläggningar. Ackrediteringen gäller för 9 olika ämnen.

Sidan senast granskad den 31 mars 2021
Innehållsansvarig: Rasmus Söderberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB