Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bevattningsförbud i Västerviks kommun

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Från och med den 20 juni 2022 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare. 

Dricksvatten är en av samhällets viktigaste resurser som i första hand ska användas till matlagning, dryck och hygien. Under sommarperioden används mycket dricksvatten för bevattning av gräs, häckar och liknande samt till att fylla pooler. Vi står inför utmaningen att få vattnet att räcka till alla. Därför införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Bevattningsförbud innebär att dricksvattnet endast får användas till personlig hygien, mat och dryck.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • Vattna växter och gräsmattor via slang eller spridare. Du får vattna med vanlig vattenkanna.
  • Tvätta bilen med slang.
  • Spolning av tak och fasader via slang.
  • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor, spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa
  • Vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande.Fotbollsplanerna vid Karstorp och nya kyrkogården samt kommunens planteringar bevattnas inte med dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller endast dig med kommunalt vatten.

Men tänk på att en låg grundvattennivå även påverkar enskilda brunnar.

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar.

Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet. Det innebär en verksamhet med en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet eller befolkningens liv och hälsa. Exempelvis skulle brist på vatten få allvarliga konsekvenser för Räddningstjänsten, om det skulle inträffa en brand.

Bakgrund och beskrivning

Nederbördsmängderna har under de senaste månaderna legat under det normala i norra delen av Kalmar län och i Västerviks kommun. Grundvattennivåerna i både stora och små magasin är under det normala. I Västerviks kommun ser vi en sjunkande trend, främst i våra ytvattentäkter.

Växtsäsongen har nu på allvar tagit fart och den nederbörd som nu kommer under sommarhalvåret tas till största delen upp av växtligheten. Sammantagen bedömning är att ett bevattningsförbud är nödvändigt att införa i Västerviks kommun.

Västervik Miljö & Energi innehar huvudmannaskapet för kommunens allmänna VA-anläggning. Affärsområde Vatten ansvarar för och levererar vattentjänster till 9 498 abonnenter inom de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsområdena. Detta innefattar bland annat produktion av dricksvatten till hushåll och näringsliv. SGU konstaterar i sin senaste rapport om nederbörd och grundvattensituationen i Sverige att regionen där Västerviks kommun ingår, har en nederbördsavvikelse på 75 % av den normala nederbördsmängden. Nivåtrenden i våra vattentäkter är snabbt nedåtgående och vi behöver spara på råvattnet och därför införa bevattningsförbud.

Sidan senast granskad den 10 juni 2022
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Frågor & svar om bevattningsförbud

Frågor och svar om bevattningsförbud

Från och med 20 juni 2022 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Här hittar du vanliga frågor och svar. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB