Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Dagvatten är vatten som rinner på marken. Det är en blandning av regnvatten, smältvatten och spolvatten. Det kan komma från hustak, vägar och parkeringar. Vi samlar upp det i ledningar eller diken och leder ut det i vattendrag och sjöar.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Vi vill inte blanda dagvattnet med spillvatten från husen. Om vi gör det blir det för mycket vatten i ledningar och reningsverk. Än finns det inte separata ledningar för dagvatten överallt.

Du kan hjälpa oss genom att koppla bort dina stuprör från spillvattnet. Då får vi mindre vatten till reningsanläggningarna. Som tack bara halva tomtyteavgiften i din brukningsavgift.

Dagvatten i staden

På några platser har vi gjort så att dagvattnet får rinna och samlas på marken istället för i ledningar.

I Stadsparken finns det en serie av dammar och en bäck med små vattenfall. Där får det plats mer än dubbelt så mycket vatten som i simhallen. Vattnets leds in i en damm längst ner i parken. Därifrån pumpas det upp till den övre dammen. I bäcken rinner det tillbaka till den första dammen. Det tar cirka 3 dagar för vattnet att ta sig runt i systemet. I dagvatten kan det finnas föroreningar som har spolats av från vägar och tak. På sin väg runt i systemet renas vattnet och blir syresatt. Föroreningarna faller ner till botten och tas upp av växterna.

I Peruområdet finns det 4 dammar för dagvatten. I sista dammen är det alltid vatten. I de 3 första dammarna finns det bara vatten när det precis har regnat. Till dammarna kommer vatten som tidigare hamnade i ledningar för spillvatten. Då kommer det mindre vatten till Lucerna avloppsreningsverk.

  Våt damm i Peruområdet 

 

 

 

 

 

 

 

Dagvattenstrategi

Det finns en dagvattenstrategi som säger hur vi ska göra med dagvattnet. Kommunfullmäktige fastställde den 2020-05-25. Syftet med dagvattenpolicyn är att:

  • Vi ska ta hand om dagvattnet på ett genomtänkt sätt
  • minska påverkan på vår miljö
  • ha bra rutiner för arbetet med dagvatten.

Källaröversvämning

När det regnar mycket eller om snön smälter fort kan det bli fullt i våra ledningar. Då kan du drabbas av översvämning i din källare.

Vill du veta mer om vad du kan göra kan du läsa informationen i ett dokument som heter "Viktigt att veta om källaröversvämningar".

Sidan senast granskad den 17 juni 2021
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB