Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Källaröversvämning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

När det regnar mycket eller om snön smälter fort kan det bli fullt i våra ledningar. Då kan du drabbas av översvämning i din källare. På de här sidorna hittar du information om vad du kan göra för att minska risken för översvämning. Du hittar också praktiska tips om vad du ska tänka på, om du drabbas av en källaröversvämning.

Att få översvämning i sin källare är besvärligt och kräver mycket extra arbete. Även om du får ersättning från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger de aldrig de olägenheter och skador du drabbas av.

Vi lägger ner mycket resurser på att successivt förbättra vårt avloppsledningsnät. Det är dock en omöjlighet att helt eliminera risken för källaröversvämningar. 

Ett hus där vatten har trängt in i källaren.

Sidan senast granskad den 23 maj 2018
Innehållsansvarig: Lotta Lidman Almqvist

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB