Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vatten Blankaholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Västervik Miljö & Energi anlägger ny vattentäkt i Blankaholm för att säkra dricksvattenförsörjningen. 

Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) har under flera år kämpat med dricksvattenförsörjningen i Blankaholm. Under sommarhalvåret är förbrukningen hög och de brunnar som används för vattenuttag har svårt att räcka till.

Kvaliteten på grundvattnet har successivt blivit sämre och vattenverket har fått svårare att rena vattnet. Därför vill VMEAB komplettera dricksvattenförsörjningen med uttag från två nya brunnar vid Dalkärret vid infarten till Blankaholm.

Bortledning av grundvatten är, enligt bestämmelser i miljöbalken, så kallad vattenverksamhet som det krävs tillstånd för.

VMEAB har därför lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen för uttag av grundvatten från brunnarna.

Alla tre brunnarna ligger inom en större jord- och skogsfastighet som ägs av Sveaskog.

Sidan senast granskad den 29 maj 2019
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB