Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vattenläget i Västerviks kommun

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Under en längre tid har näst intill obetydliga mängder nederbörd fallit inom Västerviks kommungränser.

Trots att vi gick in i vår- och försommarperioden med mycket goda förutsättning gällande nivåerna i våra 16 vattentäkter har nu frånvaron av nederbörd under längre tid skapat en stadigt sjunkande nivåtrend i våra vattentäkter. De långsiktiga prognoserna visar just nu heller inte att några större mängder nederbörd kommer att falla.

Bevattningsförbud

Från och med den 1 juli 2018 införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Detta innebär att det är förbud mot att:

 • Vattna växter, gräsplaner med mera via spridare och slang. Du får vattna med vanlig vattenkanna.
 • Privat biltvätt via slang. (Kontrollera att biltvätten ni anlitar har en anläggning med rening och återvinning av vatten).
 • Spolning av tak och fasader via slang.
 • Förbud mot att fylla pooler.

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar.

Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet. Det innebär en verksamhet med en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet eller befolkningens liv och hälsa. Exempelvis skulle brist på vatten få allvarliga konsekvenser för räddningstjänsten, om det skulle inträffa en brand.

Här är några tips på hur du kan spara på vattnet*

 • Minska duschtiden med fem minuter. Det sparar 60 liter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • Samla regnvatten i tunnor och använd det till att vattna i trädgården.
 • Välj en auktoriserad biltvätt när du ska tvätta bilen.
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ en kanna i kylen istället!
 • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar! På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

*Källa: Svenskt Vatten

Bli vattensmart du också!

Fler tips på hur du kan vara med och spara på vårt viktiga vatten hittar du på kampanjsidan "Bli vattensmart". Länk till sidan finns under relaterade länkar.

Sidan senast granskad den 25 juni 2018
Innehållsansvarig: Ruben Öberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)