Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Alla restriktioner gällande användandet av dricksvatten i Blankaholm/Solstadsström hävs!

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2020-07-03

Uppdatering 2020-07-03:

Alla restriktioner gällande användandet av dricksvatten i Blankaholm/Solstadsström hävs!

Vi förser från och med idag den 3/7 Blankaholm/Solstadsström med dricksvatten via mobil reservoar kopplad till ledningsnätet. Med andra ord levererar vi nu till hela Blankaholm/Solstadström dricksvatten via mobil reservoar där dricksvatten hämtas från annat vattenverk.

Tack vare den tekniska lösningen kan nu samtliga restriktioner omedelbart hävas och dricksvattnet fram till kunders kranar är godkänt för livsmedel och hygien.

Denna tekniska lösning fortgår under tiden som vi arbetar för att åter kunna producera fullgott dricksvatten från det lokala vattenverket i Blankaholm.

Under rådande omständigheter uppmanar vi samtliga hushåll som har kommunalt vatten att vara mycket restriktiva med användningen. Spara på vattnet, minska duschtiderna med mera och tänk noga på hur du använder vårt dricksvatten.

Uppdatering 2020-06-30:

De senaste provet som analyserats visar tyvärr att vattnet fortfarande är otjänligt. Vi ser dock att de tekniska åtgärder som gjorts och fortsätter göras ger positiv effekt. Radonhalten har minskat men är fortfarande över gränsvärdet. Nya prover är tagna 29/6 och svar på dessa prover förväntas komma under fredagen 3/7. 

Hur tas radonet bort?

Radonhalten i Blankaholm tas bort genom att inkommande råvatten luftas i en luftningstank. Luften till tanken kommer från en kanalfläkt som blåser in luft i botten på tanken och luften distribueras in i vattnet via luftningsdysor. Radonet följer då med luftbubblorna. I detta fall hade fläkten under en tid sakta tappat sin effekt vilket gjorde att avluftningen till slut blev otillräcklig.

Tekniska åtgärder:

Kanalfläkten är utbytt mot en ny, luftningsdysor som distribuerar luften är utbytta mot nya, rörgalleriet som distribuerar luften från kanalfläkten till luftningsdysorna är utbytt. Nya prover är tagna enligt följande:

Vi uppdaterar informationen löpande när ny information tillkommer.

Tills vidare gäller rekommendationerna enligt tidigare.

Allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning ska hämtas från vattentankarna med rent dricksvatten. 

Den kemiska provtagningen visade att halterna av radon i vattnet ligger över gränsvärdet i Blankaholm och Solstadström. Därför räknas vattnet som otjänligt. 

Detta innebär att allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning måste hämtas från vattentankarna med rent dricksvatten. Vattnet går att använda till disk och att duscha i.

Proverna visar inga indikationer på andra problem med vattnet, endast radon.

Dricksvattentankarna finns på följande platser:

Blankaholm

  • Nedre Torget 4 (vid affären)
  • Skolvägen 5

Solstadström

  • Blankaviksvägen (vid pumpstationen)
  • Solstadström vid pumpstationen vid Lilla Sjövillan

Vi har ställt ut två extra dricksvattentankar i Blankaholm/Solstadström: 

  • 1 vid Gästhamnen, servicehuset
  • 1 vid korset Glasmakarvägen/Glasbruksvägen

Frågor och svar

Vad är radon, och hur kom det in i vattnet? 

Radon är en ädelgas som bildas vid sönderfall av grundämnet Radium, Radium bildas vid sönderfall av Uran som finns naturligt i berggrunden.

Kan jag använda vattnet om jag kokar det först?

Koka vatten är en rekommendation för vatten med bakterier, så det gäller inte i detta fall.

Jag har druckit av vattnet, är det farligt?

Nej, radon som intas i föda andas ut inom en timme.

Kan jag, mina barn eller djur bli sjuka?

Nej, inte om ni följer rekommendationerna.

Varför tar det så lång tid som 4-5 dagar att få provsvar?

Vi skickar våra prover till ett externt laboratorium. Detta är den tid de bedömer att det tar och inget vi kan påverka. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB