Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Höjning av taxa för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-01-04

Riksdagen har beslutat om en höjning av avgiftsnivåerna i maxtaxan. Med anledning av detta beslutade Kommunfullmäktige den 14 december 2015 att revidera Västerviks kommuns taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. Detta för att avgiftsnivåerna ska överensstämma med riksdagens beslut.

De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och tillämpas i Västerviks kommun från och med den 1 januari 2016. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 43 760 kronor.

Förskola/pedagogisk omsorg 

Barn 1, 3 procent. Dock högst 1 313 kronor.
Barn 2, 2 procent. Dock högst 875 kronor.
Barn 3, 1 procent. Dock högst 438 kronor.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn 1, 2 procent. Dock högst 875 kronor.
Barn 2, 1 procent. Dock högst 438 kronor.
Barn 3, 1 procent. Dock högst 438 kronor.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)