Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nya områden inventeras 2015

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-03-03

Avlopp, markbäddMiljö- och byggnadskontoret inventerar enskilda avlopp inom två nya områden i kommunen under 2015. Under våren inventeras området söder om Hjorted. Under hösten går vi vidare med området väster och nordväst om Ukna. Totalt rör det sig om ca 340 hus.

Fastighetsägare inom respektive område får svara på en enkät om hur det enskilda avloppet för deras hus är utformat. De får skriftlig information och bjuds in till ett informationsmöte inom respektive område. Miljö- och byggnadskontoret gör en bedömning om avloppen klarar de krav på rening som gäller idag.

Det avlopp som inte har godkänd rening ska förnyas eller kompletteras inom 2 år.

Totalt har nu mer än 4 000 av kommunens ca 7 000 enskilda avlopp inventerats och många har redan åtgärdats.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)