Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

ÖP 2025 har vunnit laga kraft

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-12-04

ÖP 2025 som kommunfullmäktige antog den 28 januari 2013 vann laga kraft den 7 november 2014.

ÖP 2025 utgör en del av Västerviks kommuns översiktsplan och är vägledande för kommunens långsiktiga användning för mark- och vatten. ÖP 2025 består av Huvuddokumentet samt fem tematiska tillägg. De tematiska tilläggen är "Strategi för klimatanpassning", "VA-översikt VA-policy", "Trafikstrategi", "Bebyggelse på landsbygd" samt "Vindbruksplanen".

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)