Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Påverka kommunens energi- och klimatarbete

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-04

Var med och påverka vår framtida avfallshantering och arbetet med lokala energi- och klimatfrågor. 

Västerviks kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till ny Avfallsplan. Samtidigt har ett förslag till en ny Energi- och klimatstrategi tagits fram.

avfallstrappan

I avfallsplanen beskrivs mål och åtgärder för att minska avfallet. Vad ska vi göra för att öka återvinningen och minska nedskräpningen? I planen finns också förslag på hur vi ska minska spridningen av miljögifter och få bättre service för medborgare och besökare. 

Fram till den 8 maj 2015 kan du lämna synpunkter. Obs! Förlängd tid!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)