Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Samråd gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-06-16

omslag till dokumentet

Under två år har Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun och Västerviks kommun tillsammans med Region Östergötland arbetat med att ta fram ett gemensamt planeringsdokument för vårt sammanhängande skärgårdsområde. 

Nu inbjuder härmed vi alla intresserade i skärgårdsområdet att lämna synpunkter på framtaget förslag till Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030.

Syftet med programmet är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och framtida utmaningar som ska ligga till grund för kommunernas och regionens framtida planering och insatser i kust- och skärgårdsområdet. Det gemensamma utvecklingsprogrammet fokuserar på de fysiska förutsättningarna och är ett första steg i en längre process.

Fram till den 15 september kan synpunkter lämnas på programmet. Därefter kommer programmet behandlas i deltagande kommuner och region för att slutligen antas i respektive fullmäktige under hösten 2015/våren 2016.

Synpunkter lämnas senast 15 september till: region@regionostergotland.se eller Region Östergötland, 581 91 Linköping. Ange diarienummer Dnr TSN 2015-188.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)