Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ska du använda bekämpningsmedel mot ogräs? Glöm inte att anmäla!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-04-09

Maskros

Innan du använder bekämpningsmedel är det bra att fundera: Går det inte att rensa mekaniskt för att minska bruket av kemikalier i samhället?

Alla som ska använda bekämpningsmedel yrkesmässigt ska lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Det gäller för användning på banvall, idrottsanläggning och på områden som är större än 1 000 kvadratmeter. Det gäller också där allmänheten får färdas fritt.

Anmälan krävs också för yrkesmässig användning på följande områden:

  • På tomtmark för flerfamiljshus.
  • På gårdar till förskolor och skolor.
  • På allmänna lekplatser.
  • Inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Vid planerings- eller anläggningsarbeten.

Läs mer på miljö- och byggnadskontorets sida:
Spridning av bekämpningsmedel

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)