Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Undersökningar av föroreningar i Ankarsrums samhälle

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-02-02

BostadshusVästerviks kommun har gjort undersökningar i marken i Ankarsrums samhälle. Föroreningar av tjärämnen och metaller har upptäckts i jorden. Ämnena tros komma från massor som användes när området byggdes under tidigare delen av 1900-talet.

Bedömningar har gjorts för att se vilka risker som finns. Hur stora riskerna är beror på hur man kommer i kontakt med jorden. Utsätts man för föroreningarna under ett helt liv kan hälsan påverkas negativt. För att minska riskerna kan man odla grönsaker i odlingsbänkar med ren jord. Odlar man grönsaker direkt i jorden ska man vara noggrann med att skölja grönsakerna. För att minska riskerna förslås att den förorenade jorden tas bort.

Kommunen arbetar nu vidare med vilka åtgärder som ska vidtas. Planen är att ansöka om statligt bidrag till åtgärder.

Läs mer under Förorenade områden.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)