Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Allmänt utställningsmöte om FÖP Överum

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-12-04

Tisdagen den 8 december 2015 kl 18.30
i Vallonen i Överum kommer ett allmänt utställningsmöte om Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Överum att hållas.

Under mötet kommer vi att informera om FÖP Överum och vilka ändringar som är gjorda efter samrådet. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor.

De största förändringarna i utställningsupplagan finns i kapitlet om kulturmiljö. Bland annat föreslås att Övre Stenhuset bevaras och utvecklas och att byggnaderna Nedre Knäppet och Övre Knäppet samt Staten rivs på grund av deras skick.

I övrigt ges i FÖP Överum en rad förslag och rekommendationer om den långsiktiga mark- och vattenanvändningen i Överum.

För frågor, maila erik.andersson@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)