Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bevattningsförbud med kommunalt vatten från och med 20 juni

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-06-10

Från och med den 20 juni 2022 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare. 

Dricksvatten är en av samhällets viktigaste resurser som i första hand ska användas till matlagning, dryck och hygien. Under sommarperioden används mycket dricksvatten för bevattning av gräs, häckar och liknande samt till att fylla pooler. Vi står inför utmaningen att få vattnet att räcka till alla. Därför införs bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Bevattningsförbud innebär att dricksvattnet endast får användas till personlig hygien, mat och dryck.

Det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

 • Vattna växter och gräsmattor via slang eller spridare. Du får vattna med vanlig vattenkanna.
 • Tvätta bilen med slang.
 • Spolning av tak och fasader via slang.
 • Fylla pooler eller byta ut vatten i pooler. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor, spa-bad. En nedgrävd pool får bara fyllas till en nivå där poolstommen inte riskerar att kollapsa
 • Vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande. 

Fotbollsplanerna vid Karstorp och nya kyrkogården samt kommunens planteringar bevattnas inte med dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller endast dig med kommunalt vatten.

Men tänk på att en låg grundvattennivå även påverkar enskilda brunnar.

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar.

Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet. Det innebär en verksamhet med en samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller svår störning i funktionen skulle innebära stor risk eller fara för samhällets funktionalitet eller befolkningens liv och hälsa.

Exempelvis skulle brist på vatten få allvarliga konsekvenser för Räddningstjänsten, om det skulle inträffa en brand.

Var vattensmart!

Här är några tips på hur du kan spara på vattnet:

 • Minska duschtiden med fem minuter. Det sparar 60 liter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • Samla regnvatten i tunnor och använd det till att vattna i trädgården.
 • Undvik att tvätta bilen med kranvatten. Välj hellre en auktoriserad biltvätt
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ en kanna i kylen istället!
 • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk och tvättmaskinen behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar! På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

*Källa: Svenskt Vatten

Frågor & svar om bevattningsförbud

Frågor och svar om bevattningsförbud

Från och med 20 juni 2022 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Västerviks kommun. Här hittar du vanliga frågor och svar. 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.