Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-04

Covid-19 läget på Västerviks gymnasium

Idag onsdag 4 november har skolledningen för Västerviks gymnasium och vuxenutbildning fått kännedom om tre konstaterade fall av Covid-19. Två elever inom gymnasieskolan och en elev inom vuxenutbildning har meddelat att de testat positivt för Covid-19. De två eleverna inom gymnasieskolan går inte i samma klass. Ingen av de tre eleverna har varit i skolan måndag eller tisdag vecka 45. Berörda klasser och lärare får information av respektive rektor. I dagsläget har inga beslut fattats om övergång till distansundervisning. Alla beslut om eventuell övergång till helt eller delvis distansundervisning fattas i samråd med smittskyddet i Regionen. Eventuella beslut kan komma med kort varsel.

De elever som är konstaterat smittade har att följa instruktioner från smittskyddet. Vi har ett läge i Sverige där vi alla måste följa myndigheternas rekommendationer för minskad smittspridning mer än någonsin. Det är väldigt viktigt att den som har symptom stannar hemma tills man är helt symptomfri. Här på gymnasiet är det viktigt att alla tänker på handhygienen, spritar händerna och håller avstånd. Eleverna i gymnasieskolan erbjuds att ta med sig mat i särskilda take-away lådor för att kunna minska trängsel i restaurangen. Varken elever eller medarbetare ska sitta vid de bord i restaurangen som är markerade med kryss. Kryssens syftar till att skapa rekommenderade avstånd.

Vi får flera beskrivningar av att gymnasieungdomar deltar i fester på helgerna. Läget är allvarligt i hela landet nu. Elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar för att dessa fester upphör. Vi vet att fester innebär stor spridningsrisk av Covid-19. I det läge vi befinner oss i med smittspridningen har vi ett ansvar för varandras hälsa, oro och överlevnad. Vi hoppas att alla ser sitt ansvar i det.

Skolledningen genom

Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.