Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-18

Covid-19 information 2020-11-18

Vi är många som idag onsdag 18 november har tagit del av den presskonferens som utbildningsminister Anna Ekström höll på förmiddagen. Idag onsdag kommer ledningsgrupp för gymnasieskolan och vuxenutbildning träffas. Gymnasie- och vuxenutbildningschef träffar under dagen också barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson och BUNs ordförande Marcus Fridlund med anledning av det som framkom under presskonferensen.

Anna Ekström beskrev under presskonferensen att regeringen beslutar om tillägg i den förordning (Lag 2020:148 om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid) som reglerar fjärr/-distansundervisning genom att ge ökade möjligheter till att kunna övergå till fjärr/-distansundervisning för att minska trängsel i skollokaler. Det nya tillägget träder i kraft måndagen den 23 november.

Utbildningsministern betonar också att överväganden om övergång till fjärr/-distansundervisning noggrant ska vägas mot elevers behov av närundervisning på på plats för att eleverna ska kunna ta del av undervisningen på bästa sätt.

Vi ser att vi idag redan vidtagit åtgärder för att minska eventuell trängsel. Sedan en vecka tillbaka har vuxenutbildningens ca 500 elever övergått till fjärr/-distansutbildning.

Åtgärder är också vidtagna i skolans restaurang.

Idag och imorgon kommer vi att utreda ytterligare åtgärder för att minska trängsel.

Eventuellt beslut om ytterligare åtgärder kommer att kommuniceras på följande sätt:

elever: Webuntis, mentorstid, Dexter och Västerviks gymnasium hemsida, Västerviks kommuns hemsida

vårdnadshavare: Dexter, Västerviks gymnasiums hemsida

medarbetare: intranätet (FC Gy Ledningen informerar)

Med vänlig hälsning

Jörgen Jonsson
Gymnasie- och vuxenutbildningschef

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.