Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Covid-19 information

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-02-25

Ytterligare beslut angående fjärrundervisning för Västerviks gymnasium


Idag torsdag 25 februari har ledning för Västerviks gymnasium, barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunens säkerhetsskyddschef haft möte med smittskyddet inom region Kalmar Län. Det finns en oro att smittspridning kommer att öka efter sportlovet i kombination med förekomst av det muterade brittiska coronaviruset.

Beslut har fattats att den växelvisa fjärr- och närundervisningen fortsätter enligt tidigare meddelat beslut för veckorna 5–13. I gällande beslut görs följande två tillägg under vecka 9:

  • Elever i årskurs 2 på Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet har alla undervisning på fjärr vecka 9.

  • Alla kurser inom ramen för individuellt valt sker via fjärrundervisning vecka 9.

Introduktionsprogrammet och gymnasiesärskolan fortsätter med undervisning på plats i skolan.

Precis som tidigare håller respektive lärare kontakt med elevgrupper via de digitala plattformar vi arbetar med.

Vi får alla vara beredda på att de beslut som nu har fattats kan med kort varsel komma att ändras.

Vi och smittskyddet vill betona vikten av att hålla distans i alla situationer i skolan och på fritiden. Vi vill också uppmana alla att fortsätta med provtagning för Covid-19 om man känner symptom.

Vi önskar alla en fortsatt trevlig vecka och helg när det så blir dags. Nu ser vi framemot våren, vaccinationer och att vi tillsammans ser till att kunna hålla skolan öppen i så stor utsträckning som möjlig.

Ta hand om er och fortsätta göra goda saker mot varandra så kommer vi att kunna hålla i och hålla ut.

Vid eventuella frågor kontakta respektive rektor eller undertecknad.

Skolledningen genom

Jörgen Jonsson, gymnasie-och vuxenutbildningschef

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.