Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Datum och tider för höstterminens skolstart

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-08-05

Nu är det dags för skolstart i alla grundskolor och gymnasier i Västerviks kommun. De flesta av kommunens skolelever börjar höstterminen tisdag 18 augusti. För vissa skolor, årskurser och gymnasieprogram varierar starttiderna och dagarna. Här kan du hitta alla tider och kontaktuppgifter som du kan behöva inför terminsstarten.

Västerviks kommuns grundskolor och friskolorna bland grundskolorna börjar läsåret 2020-2021 tisdag den 18 augusti. Nyinflyttade elever anmäls till respektive skolexpedition. Skollunch serveras.

Gymnasieskolorna och gymnasiesärskolan börjar läsåret 2020-2021 framför allt tisdag 18 augusti, men vissa årskurser och program börjar även måndag 17 augusti och onsdag 19 augusti.

De elever som ska åka linjetrafik får åka första skoldagen till skolan utan busskort. Mer information om skolskjutsar kommer vecka 33. De elever som ska åka med skoltaxi får information av entreprenörerna under sommaren.

Här hittar du alla skolstartstider och kontaktuppgifter till alla skolexpeditioner.

Grundskolor i kommunen

Tider för 6-åringar enligt hemsänt meddelande, i annat fall gäller nedanstående tider. Skolskjutsar i vanlig ordning, det vill säga 10 minuter efter avslutad skoldag (om inte annat meddelas).

Alphaskolan

Telefon: 072-856 16 00, 072-856 16 16 och 072-8561601

 • Skolstart årskurs 7: tisdag 18 augusti 09.30
 • Skolstart årskurs 8-9: tisdag 18 augusti 08.20

Ankarsrums skola

Telefon: 0490-25 73 01

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.10 - 13.00
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 08.10 - 14.30
 • Skolstart årskurs 7-9: tisdag 18 augusti 08.15 - 15.20

Blackstads skola

Telefon: 0493-215 24 (årskurs F-2), 072-532 15 24 (årskurs 3-6)

 • Skolstart årskurs F-2: tisdag 18 augusti 07.50 - 13.00
 • Skolstart årskurs 3-6: tisdag 18 augusti 07.50 - 14.00

Breviksskolan

Telefon: 0490-25 44 71

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.10-13.20
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 08.10-14.00

Ellen Keyskolan

Telefon: 0490-25 44 43

 • Skolstart: tisdag 18 augusti 08.30 – 14.30

Fågelbärets grundskola

Telefon: 0490-25 45 62

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.10 - 13.30
 • Skolstart årskur 4-6: tisdag 18 augusti 08.10 - 14.15

Fågelbärets grundsärskola

Telefon: 0490-25 45 62

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.10 - 13.00
 • Skolstart årskur 4-6: tisdag 18 augusti 08.10 - 14.00

Gamlebyvikens Friskola

Telefon: 0493-51510 (tryck 3,3 i växeln)

 • Skolstart årskurs F-9: tisdag 18 augusti 08.40 - 12.30

Gunnebo skola

Telefon: 0490-25 44 44

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.00 - 13.00
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 08.00 - 14.20

Himalajaskolan

Telefon: 0493-215 24 (årskurs F-3), 072-532 15 24 (årskurs 4-6)

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 07.55 - 13.00
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 07.55 - 14.00

Lidhemsskolan

Telefon: 0490-25 45 05

 • Skolstart: tisdag 18 augusti 08.10 – 13.30

Ljungbergaskolan

Telefon: 0490-25 44 15

 • Skolstart: tisdag 18 augusti 08.00 - 13.30

Loftahammars skola

Telefon: 0493-214 52 (årskurs F-3), 0493-214 36 (årskurs 4-6)

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.30 - 13.10
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 08.30 - 14.00

Ludvigsborgsskolan

Telefon: 0490-25 45 17

 • Skolstart årskurs 7: tisdag 18 augusti 08.10 - 13.30
 • Skolstart årskurs 8 och 9: tisdag 18 augusti 08.10 - 12.00

Marieborgsskolan

Telefon: 0490-25 44 27

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.20 – 13.30
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 08.10 – 13.30

(Alla elever startar i respektive klassrum)

Näktergalen

Telefon: 0490-25 46 02

 • Skolstart: tisdag 18 augusti 08.00 – 13.00

Ringeltaubska skolan

Telefon: 0493-214 52 (årskurs F-3),  0493-214 64 (årskurs 1-3), 0493-214 67 (fritidshem och årskurs 4-6)

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.30 - 13.30
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 08.30 - 14.15

Skogshagaskolan

Telefon: 0490-25 43 95

 • Skolstart årskurs F-3: tisdag 18 augusti 08.10 – 13.30
 • Skolstart årskurs 4-6: tisdag 18 augusti 08.10 – 13.30

Åbyängskolan

Telefon: 0493- 214 81

 • Skolstart årskurs F-2: tisdag 18 augusti 08.30 - 13.40
 • Skolstart årskurs 3-6: tisdag 18 augusti  08.30 – 14.40

Östra Ringskolan

Telefon: 0493-214 84

 • Skolstart: tisdag 18 augusti 08.40 – 15.50

Överumsskolan

Telefon: 0493-214 52

 • Skolstart: tisdag 18 augusti 08.20 – 14.00

Gymnasieskolor i kommunen

Gamlebygymnasiet

Telefon: 0493-142 00 (allmänna frågor), 0734-142 124 (Bygg och anläggning), 0734-14 21 32 (Lantbruk, Lantbruk - Entreprenad eller Lantbruk - Häst & Ridsport) och 0734-142 138/0734-142 126 (Djurvård, Djursjukvård eller Hund)

Djursjukvård/Djursjukvård med naturvetenskaplig profil, årskurs 1

 • Upprop: måndag 17 augusti 09.00

Bygg och anläggning, årskurs 1

 • Upprop: måndag 17 augusti 10.00

Djurvård, Jakt och viltvård, samt Häst och ridsport, årskurs 1

 • Upprop: måndag 17 augusti 11.00

Lantbruksinriktningen (Lantbruk och Entreprenad) och Trädgård, årskurs 1

 • Upprop: måndag 17 augusti 12.00

Årskurs 2

 • Upprop: tisdag 18 augusti 10.00 (Universalen)

Årskurs 3

 • Höstterminen startar måndag 17 augusti på APL.

Västerviks Gymnasium

Telefon: 0490-25 43 00

EK och SA, årskurs 1

 • Upprop; tisdag 18 augusti 08.30 (Aulan)

HA och RL, årskurs 1

 • Upprop: tisdag 18 augusti 09.00 (Aulan)

IM, årskurs 1

 • Upprop: tisdag 18 augusti 09.00 (Duggan)

BA, EE, HV och IN, årskurs 1

 • Upprop: tisdag 18 augusti 09.30 (Aulan)

NA och VO, årskurs 1

 • Upprop: tisdag 18 augusti 10.00 (Aulan)

Årskurs 2, samtliga program utom IM

 • Upprop: tisdag 18 augusti 09.00
  (Samling i hemklassrum på respektive program enligt anslag. Läsning enligt schema från 09:30.)

Årskurs 3, samtliga program, samt IM årskurs 2, 3 och 4

 • Upprop: onsdag 19 augusti 08.30 (Samling i hemklassrum på respektive program enligt anslag. Läsning enligt schema från 09:30 för alla årskurser.)

Gymnasiesärskolan

Telefon: 0490-25 40 00

Årskurs 1

 • Upprop: tisdag 18 augusti 09.15, Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation och programmet för Hotell, restaurang och bageri, plats meddelas via personligt brev.

Individuella programmet skolstart enligt meddelande från mentor.

Årskurs 2-4

 • Skolstart: tisdag 18 augusti 09.15, Fastighet, anläggning och byggnation, Västerviks Gymnasium
 • Skolstart: tisdag 18 augusti 09.15, Hotell, restaurang och bageri, Västerviks Gymnasium

Individuella programmet IV4 på Västerviks Gymnasium

 • Skolstart enligt meddelande från mentor.

Komvux - SFI - Särvux

Telefon: 0490-25 42 32 

Tid och plats för kursstart enligt utskickat antagningsbesked och/eller information i informationshäftet på www.vastervik.se/komvux. Vid frågor kontakta Komvux på telefon 0490-25 42 32 eller via mejl komvux@vastervik.se.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.