Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Eldningsförbudet har upphört

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-28

Det eldningsförbud som infördes i Västerviks kommun den 28 juli har upphört från och med den 10 augusti.

Även om eldningsförbudet är upphävt så manar räddningstjänsten till stor försiktighet. Det kan vara lokala variationer på hur torrt det är i marken. Den som gör upp en eld har ansvar för att den inte sprider sig och att den släcks ordentligt.

När det råder eldningsförbud är det förbjudet att göra upp eld både i skog och mark och på villatomter. Det är endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och i fasta grillplatser, exempelvis murade, grävda eller avskärmade. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte detta krav.

 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)