Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-07-10

Brasa vid sjö

Uppdatering 2014-08-11: Eldningsförbudet utomhus i Västerviks kommun upphävs 2014-08-11 klockan 16.00. 

Eldningsförbud råder i Västerviks kommun. Förbudet gäller från och med i dag torsdag 10 juli 2014 klockan 15.00 och tills vidare.

Förbudet avser eldning utomhus i Västerviks kommun. Med eldning utomhus avses alla typer av eldning samt grillning direkt på mark.

Sammanfattning

Du får:
  • Grilla i en grill i din egen trädgård eller på särskild iordningställd grill/plats ute i skog och mark (exempelvis murade, grävda och avskärmade).
  • Använda engångsgrill, men bara om den är ordentligt uppställd. Engångsgrillen får inte stå direkt på mark med brännbart underlag som till exempel mossa eller torrt gräs. Det görs ingen skillnad på villatomt eller övriga markområden.
  • Ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis fest i trädgården.
  • Använda friluftskök om det ställs på säker plats.

Du får inte:
  • Göra upp eld på marken, inte ens med tät ring av stenar runt elden.
  • Kasta cigarettfimpar i skog och mark.
  • Genomföra gräs- eller risbränning.

Det är inte heller tillräckligt säkert att göra upp eld vid vattenbrynet.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)