Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskolan Resedan i Västervik måste hållas stängd under ytterligare två dagar på grund av personalbrist orsakad av covid-19

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-02-07

Under en period har personalsituationen på flera av kommunens förskolor och skolor varit mycket ansträngd på grund av att personal måste vara hemma från jobbet med covid-relaterade orsaker. Personalbristen har tvingat förskolan Resedan i Västervik att hålla stängt under två omgångar och situationen är fortsatt allvarlig. Hälften av medarbetarna är borta, så förskolan måste fortsätta att hålla stängt under tisdag och onsdag 8 och 9 februari. De vårdnadshavare där samtliga vuxna i familjen som har så kallat samhällsviktiga arbeten kan beredas plats även under stängningen.

Det är olyckligt att vi behöver ta detta beslut och jag förstår att det kan ställa till det för såväl vårdnadshavare som för arbetsgivare. Men som smittspridningen och frånvaron för både sjukdom och familjekarantän ser ut just nu har vi ingen annan lösning, säger Västerviks barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson, som fortsätter:
Endast hälften av medarbetarna är på plats och det räcker inte för att bedriva verksamheten på ett säkert och tryggt vis. Vi har tittat på olika lösningar så som att förstärka med medarbetare från andra enheter eller att begränsa öppettiderna. Vi har dock inte hittat någon lösning som kan ge den förstärkning som skulle behövas för att kunna hålla öppet.

Barn till vårdnadshavare där samtliga vuxna i familjen som har så kallat samhällsviktiga arbeten kan beredas plats även under stängningen. Aktuella vårdnadshavare uppmanas att höra av sig till förskolans rektor omgående.

Vi beklagar återigen den korta framförhållningen och förstår att det här kan ställa till det för familjer. Vi är glada för allt gott samarbete i dessa ovanliga tider och att alla både föräldrar, barn och medarbetare är fortsatt rädda om varandra och snabbt blir så friska som möjligt, säger Magnus Bengtsson och han avslutar:
Jag tror att det är viktigt att påminna om att smittspridningen just nu i vår kommun ligger mer än fem gånger högre än någonsin tidigare under pandemin. Det är glädjande att Folkhälsomyndigheten bedömer att restriktioner kan lyftas i Sverige som helhet under den här veckan, men vi är inte igenom den här krissituationen med vår bemanning ännu och måste tyvärr räkna med att personalsituationen kommer att fortsätta vara ansträngd tills smittspridningen går ner igen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.