Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förslaget om att bilda naturreservat av Tändsticksberget är ute på remiss

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-03-22

Kommunen vill göra Tändsticksberget till naturreservat och ett förslag till reservatsbildning är nu ute på remiss. Kommunen bjuder därför in till informationsmöte om förslaget och vill gärna ha in synpunkter från allmänheten.

Tändsticksberget är ett stadsnära, välbesökt friluftsområde med gammal skog och rik biologisk mångfald med förekomst av flera hotade arter. Reservatet har höga värden för både allmänhetens friluftsliv och höga biologiska värden knutna främst till ek- och tallmiljöer med tillhörande naturvårdskvaliteter i form av strukturer som gamla och solexponerade träd, mulmträd och död ved.

Syftet med naturreservatet är att bevara, vårda och utveckla områdets värdefulla naturmiljöer och göra det tillgängligt för besökare, säger Gun Lindberg, hållbarhetsstrateg i Västerviks kommun

Reservatet ska bidra till att hotade, sällsynta och missgynnade arter knutna till reservatets naturmiljöer bevaras och helst ökar. Genom reservatsbildningen tydliggörs hur området ska skötas och utvecklas för att områdets värden ska bibehållas och stärkas ytterligare.

Kommunen håller informationsmöte om reservatsbildningen den 30 mars 2022 kl. 18.00 på Naturum Västervik på Kulbacken

Synpunkter ska ha kommit in till Västerviks kommun senast den 29 april 2022 via mejl på kommun@vastervik.se eller med vanlig post till Västerviks kommun, Enheten för samhällsbyggnad, 59380 Västervik.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.