Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Just nu pågår SCB:s stora medborgarundersökning, hjälp gärna kommunen genom att svara!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-10-14

Under oktober pågår SCB:s regelbundna medborgarundersökning och om du har blivit utvald till att delta har du möjlighet att hjälpa Västerviks kommun genom att se till att SCB får svar på alla frågorna innan sista datumet.

SCB:s stora medborgarenkät skickas ungefär vartannat år till 1200 medborgare i Västerviks kommun och just nu väntar SCB på att få in svar från de utvalda kommuninvånarna.

Om du har fått en enkät i brevlådan kan du hjälpa Västerviks kommun med arbetet om hur framtidens kommun ska se ut och fungera genom att svara. Ju högre svarsfrekvens som enkäten har ju större vikt kan kommunens beslutsfattare lägga vid resultatet av enkäten. Får enkäten ett högt deltagande kan de bli ett väldigt användbart hjälpmedel i kommunens beslutsfattande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)