Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lokalproducerat med fokus på arbetsmiljö och klimat

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-07-06

Miljöbil

Nu rullar det första eldrivna arbetsfordonet från Västerviksföretaget Inzile på Västerviks gator.

Västervik Miljö & Energi har tecknat ett utvärderingsavtal med den lokala tillverkaren Inzile för att testa och utvärdera deras anpassade arbetsfordon. Målet för Västervik Miljö & Energi är att enbart använda arbetsfordon som drivs av förnyelsebara drivmedel som biogas, HVO (biodiesel) och el. Västervik Miljö & Energi är först ut i regionen med att testa den nya typen av eldrivna arbetsfordon.

Fördelarna med att använda den här typen av eldrivna fordon är flera. Driftskostnaden är lägre jämfört med fordon som drivs av fossila bränslen och klimatpåverkan blir betydligt mindre tack vare minskade koldioxidutsläpp. Fordonet Västervik Miljö & Energi testkör har även en hög säkerhetsprestanda när det gäller förarmiljön för den här typen av eldrivna fordon.

Inzile har en maxhastighet på 50 kilometer i timmen vilket innebär att man sparar ganska mycket energi genom att inte ha större batterier och motorer. 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.