Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lokalt naturvårdsprojekt får statligt bidrag

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-04-06

Naturvårdsprojekt får statligt bidragOmrådet Källsåker–Hermanstorp i Västerviks kommun är värdefullt på många sätt. Här finns både spännande fynd från bronsåldern och vackra ekhagar som riskerar att växa igen. Ett lokalt naturvårdsprojekt ska ta tillvara och utveckla dessa värden. Allmänheten ska få bättre tillgång till området. Detta projekt får nu statligt bidrag.

Tanken är att göra Källsåker–Hermanstorp till ett välbesökt område för friluftsliv. Ett givande utflyktsmål för skolklasser. De vackra ekhagarna ska återställas. Skyltar med information ska sättas upp.

Projektet har fått namnet Källsåker–Hermanstorp natur och kultur i samspel. Det statliga bidraget täcker 50 procent av projektets kostnader. Dock högst 295 000 kronor.

Projektet blir ett fint komplement till den våtmark/fågelsjö som är på gång alldeles intill. Våtmarken planeras få samma vattennivå som havet hade under bronsåldern. Det finns stora möjligheter att området utvecklas till en fågellokal året runt.

I sin helhet kombinerar projektet natur-, kultur- och miljövård med friluftsliv. Det innebär en bred samverkan mellan flera olika lokala aktörer och intressen. Nu är LONA – Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt – med och finansierar genomförandet.

En arbetsgrupp har bildats med representanter från:

• Västerviks kommun: Samhällsbyggnad, fritid, fastighet, naturvård och kultur
• Stiftelsen Västerviks museum
• Tjust Fågelklubb
• Markägare: Källsåkers gård

Se en film LONA – Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

För mer information kontakta

Dennis Wiström

Projektledare, Västerviks kommun
0490-25 41 49
dennis.wistrom@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)