Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Motionsskrivardag - demokrati i praktiken på Västerviks Gymnasium 20 oktober

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-10-16

På tisdag 20 oktober samlas 325 elever i 15 klasser på Västerviks Gymnasium, för att under förmiddagen arbeta praktiskt med demokrati när de skriver motioner till nästa års ungdomsfullmäktige. Det är femte året i rad som gymnasiet tillsammans med kommunfullmäktiges demokratiberedning arrangerar en motionsskrivardag.

Det blir en förkortad dag eftersom den inledande delen med inspirationsföreläsning i storgrupp i aulan måste strykas på grund av pandemin. I år blir det ett mer personligt upplägg där varje deltagande politiker i sin grupp får berätta kort om hur går till när man är engagerad i lokalpolitiken och varför det är viktigt att fler blir det.

Därefter börjar eleverna skriva sina konkreta förslag, motioner, som har möjlighet att gå hela vägen till det ordinarie fullmäktigemötet i april 2021 och bli verklighet.

Motionsskrivning ingår i kurserna i samhällskunskap och är obligatorisk. Därefter är det frivilligt för eleverna om de vill att deras motion ska delta i den fortsatta nomineringsprocessen på gymnasiet. Då kan den få möjlighet att gå vidare och bli en av motionerna som besvaras, debatteras och beslutas om i fullmäktige.

Det vi gör i Västerviks kommun – att gymnasieeleverna på riktigt skriver motioner som besvaras och som man får debattera med politikerna i kommunfullmäktige – är unikt i Sverige, säger kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande Sverker Thorén (L).

Vi lever i en tid där vi kan blicka ut över världen och konstatera att vi inte kan ta demokratin för given. Ledare och regimer begränsar människors fri- och demokratiska rättigheter. Inte bara med våld och vapen utan även med de möjligheter som teknik och sociala medier kan erbjuda. Skolan är viktig för att stärka barn och ungdomars kunskaper om demokrati och att bidra till att de utvecklar färdigheter i hur man arbetar demokratiskt och står upp för demokratins värderingar. Ungdomsfullmäktige är ett fint exempel på hur skola och politik tillsammans arbetar för att skapa goda förutsättningar för ungdomar att utveckla demokratiska färdigheter, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks kommun.

Jag hoppas många tar chansen att gå hela vägen, alltså att inte bara skriva en motion utan också delta i debatten i fullmäktige, avslutar Sverker Thorén (L)

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.