Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nordiskt samarbete på vänortsstämma i Västervik vecka 23

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-06-03

Nästa vecka får Västerviks kommun och Föreningen Norden ett fem dagar långt besök från Västerviks fyra nordiska vänorter i Norge, Finland, Island och Danmark.

En vänortsstämma arrangeras i Västervik 8 till 12 juni. Gästerna kommer från Akranes på Island, Bamble i Norge, Närpes i Finland och Langeskov i Danmark. Den danska orten är ny vänort sedan 2022. Kommunen har skickat en förfrågan till Kerteminde kommune, där Langeskov är beläget, om att inleda vänortssamarbete sedan den tidigare danska vänorten Tönder har valt att avsluta samarbetet.

Nu blir vänortsstämman äntligen av, säger en nöjd Ingegerd Karlsson, ordförande för Föreningen Norden i Västervik.
Riktigt roligt att vi kan komma i gång med samarbetet igen efter att vi fått ställa in två år i rad på grund av pandemin, säger kommunfullmäktiges ordförande Sverker Thorén (L).

Vänortssamarbetet sträcker sig tillbaka många år och är inriktat på gemenskap och utbyte i olika frågor. Temat för vänortsstämman är klimat och hållbarhet, utbildning, kompetensförsörjning och näringsliv. Västerviks kommun har särskilt ansvar för en dag då föreläsningar och möten äger rum kring temana. Programmet innehåller också kulturella inslag och skärgårdstur.

I det läge som nu råder i vårt europeiska närområde känns Föreningen Nordens syfte att öka samarbetet inom och från Norden extra angeläget, säger Ingegerd Karlsson.

På riks- och regeringsnivå förekommer hela tiden mer nordiskt samarbete än vad de flesta av oss är medvetna om. Att kommunala förtroendevalda och tjänstepersoner också kan mötas och utbyta erfarenheter i aktuella frågor och knyta kontakter vid vänortsträffarna är en fin möjlighet som jag tror vi kan bli bättre på att utnyttja, säger Sverker Thorén.

Vänortsstämmor arrangeras var tredje år och ungdomsstämmor vart annat år. I oktober är Västervik även värd för ungdomsstämman då ungdomar i högstadie- och gymnasieålder bjuds in och bor i värdfamiljer. Föreningen Norden och Västerviks kommun arbetar med planeringen och kommer inom kort att informera på berörda skolor.

Fakta Föreningen Norden

Föreningen Norden i Sverige är en ideell förening som arbetar för att öka samarbetet inom och från Norden. Föreningen bedriver verksamhet kring folkbildning, språk, kultur, historia och samhällsutveckling i Norden och omvärlden. Västerviks kommun deltar i erfarenhetsutbyte i de frågor som vänorterna lyfter till politiker och tjänstepersoner.

Föreningen Nordens webbsida

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.