Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu är det dags att anmäla eller lämna in ansökan om spridning av växtskyddsmedel under 2016

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-03-08

Anmälan gäller för användning av växtskyddsmedel på banvall, idrottsanläggning och på områden som är större än 1 000 kvadratmeter och där allmänheten får färdas fritt.

För yrkesmässig användning på tomtmark för flerfamiljshus, gårdar till förskolor och skolor, allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt och vid planerings- eller anläggningsarbeten krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Innan du använder växtskyddsmedel är det bra att fundera på om det inte går att rensa mekaniskt för att minska användningen av kemikalier i samhället.

Mer information finns på sidan: Kemikalier/Spridning av bekämpningsmedel

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)