Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu gör vi Slottsruinen bättre för alla

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-13

Under vecka 47 startar Kanonaden ett arbete för att göra Slottsruinen mer tillgänglig att besöka. Under tiden kommer ruinen vara avstängd. När arbetet är färdigt välkomnar vi dig tillbaka till en ännu bättre plats, för alla!

- Vår fina Slottsruin bär på en otroligt spännande historia. Vi vill att fler ska få möjlighet att ta del av denna. Nu gör vi det bättre och enklare för alla att ta sig in i och uppleva ruinen, berättar Sofia Hjertqvist, landskapsarkitekt på Västerviks kommun.

Bild inifrån Slottsruinen

Vi kommer bland annat:

  • Lägga stenplattor vid entrén så att det blir enklare att ta sig in i ruinen.
  • Ta bort grus och sten i de små rummen och istället lägga stenmjöl så att det blir lättare att röra sig.
  • Sänka den upphöjda brunnen inne i ruinen till marknivå och markera den med ett lock i ek.
  • Anlägga stengångar i gräset. 
  • Dra in ström i ruinen för att det ska vara lättare att använda sig av ljud och ljus vid olika arrangemang. 
  • Sätta upp informationsskyltar och modeller i 3D av borgen.

Under grävarbetet kommer även Västerviks museum vara med för att se till att ingen fornlämning förstörs.  

Till sommaren 2021 kommer vi säkra upp ruinens väggar, bygga en utrymningstrappa med utsiktsplattform över den norra muren och byta ut scenen.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.