Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nu undersöks tillgängligheten i flerbostadshus

Kontakt för frågor kring inventering av tillgänglighet

Projektledare tillgänglighetsinventering 

Anna Herge
Telefon: 0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se 

Samhällsbyggnadschef

Bruno Nilsson
0490-254067
bruno.nilsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2014-11-12

Västerviks kommun ser just nu över den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus. Granskningen görs i hus som har tre eller fler lägenheter.

Varje fastighetsägare kommer att bli kontaktad för att boka in en tid för inventeringen. På plats i fastigheten mäts bland annat höjd på trösklar, passage vid entrédörren och svängrum innanför entrédörren. Även belysningen kontrolleras och finns det hiss mäts även den.

Anna Herge är projektledare för inventeringen. Har du frågor eller själv vill boka tid för inventering så är du välkommen att kontakta henne.

Kontakt för frågor kring inventering av tillgänglighet

Projektledare tillgänglighetsinventering 

Anna Herge
Telefon: 0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se 

Samhällsbyggnadschef

Bruno Nilsson
0490-254067
bruno.nilsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)