Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nya regler för företag om farligt avfall

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-10-29

Kemikalieflaskor på en hylla

Nya regler för företag om farligt avfall har införts. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera in.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall

En stor ändring är att från och med den 1 november 2020 ska uppgifter om borttransporterat farligt avfall lämnas till ett register hos Naturvårdsverket. Detta gäller för alla företag och verksamheter som hanterar farligt avfall. Registreringen ska göras senast två dagar efter att det farliga avfallet har transporterats bort. Innan transporten ska anteckningar föras om avfallet. Det är dessa uppgifter som sedan ska rapporteras in.

Det är möjligt att få hjälp med rapporteringen via ett ombud, exempelvis en avfallstransportör. Det är dock fortfarande du som verksamhetsutövare som bär ansvaret för att se till att kraven följs.

En utökad anteckningsskyldighet började gälla redan den 1 augusti och berör alla verksamheter som hanterar farligt avfall. Anteckningar om farligt avfall ska sparas i minst tre år. Transportörer ska spara anteckningarna i minst 1 år.

Vem ska rapportera?

De nya reglerna om rapportering gäller för alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar eller hanterar farligt avfall. Många verksamheter berörs av detta eftersom till exempel lysrör, elektronik, batterier och kemikalierester är farligt avfall. De nya kraven gäller oavsett hur stor eller liten mängd farligt avfall som hanteras eller hur liten verksamheten är.

En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett litet företag som en frisersalong, kontor, bilverkstad eller skönhetssalong.

 

Mer information om de nya reglerna finns på Naturvårdsverkets hemsida under relaterade länkar.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.