Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Planerna på en ny infart tar tydligare form

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-07-06

Hur blir det med en ny infart söderifrån till Västervik? Och vad kostar det? Diskussionerna har pågått ett halvt sekel, minst. Nu är planeringsunderlaget klart. Huvudrapporten hittar du här. Den finns också under rubriken Relaterade dokument, tillsammans med övrigt utredningsmaterial, underlag och hittills tagna beslut.

Sammantaget är materialet omfattande. Hur fladdermöss, havsörn och övrig natur drabbas har utretts. Liksom vilka lägen och sträckningar som blir bäst.

Karta över det utredda områdetDet område rapporten omfattar liknar ett bananskal på kartan.

Fördelarna med en ny infart är uppenbara. Avståndet in till centrum blir kortare för trafik söderifrån. En andra infart minskar också sårbarheten vid en stor olycka eller ett stort vägarbete. Men naturen och omgivningen påverkas. Och projektet kostar förstås pengar.

Enligt den senaste beräkningen hamnar kostnaden på 276 miljoner kronor. Summan omfattar byggandet av vägen och dess konstruktioner. Då ingår trafikplats, ny infart komplett med gång- och cykelväg in till Dichmansgatan samt bro över Kvännaren.

Kostnaderna för administration, utredning och projektering, besiktningar, inlösen av mark, särskilda miljöåtgärder och arkeologiska undersökningar är kalkylerade men inte medräknade. De åtgärder som kan behövas inne i centrum för att ta emot trafiken från Dichmansgatan ingår inte heller.

Modell av trafikplatsBilden här ovan visar hur trafikplatsen skulle se ut enligt utredningens förslag. Bilden här nedan visar de olika alternativ som övervägts, alla på en gång i olika färger. Ett ordentligt nystan. Det nu föreslagna läget för trafikplatsen är ritat med grön färg.

Karta med flera vägalternativ i olika färgerNästa steg blir att ta fram underlag för att kunna erhålla mark att bygga på. Det kan göras med antingen vägplan eller detaljplan och frågan ska tas upp i kommunstyrelsen under hösten 2017.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)