Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

PRESSMEDDELANDE Digitalt föreläsningspaket om spelproblem bland barn och unga blir öppet för alla

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-06-03

I dag lanserar Campus Västervik i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar ett föreläsningspaket om diagnosen Gaming disorder. Föreläsningen, som skulle ha ägt rum i en lokal för anmälda deltagare, släpps nu i stället i digital form och är tillgänglig för alla.

Föreläsningen erbjuder ökade kunskaper om den relativt nya diagnosen, som innebär att spelande blir ett allvarligt problem. Den vänder sig framför allt till personer som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling för barn och unga. I föreläsningspaketet ingår följande punkter:

  • Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik och professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, hälsar välkomna, beskriver sammanhanget och berättar om möjligheterna till uppföljning framöver.
  • Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare på FoU i Väst, ger en kunskapsöversikt om svensk och vetenskaplig forskning om diagnosen, med fokus på barn och unga. 
  • Sevtap Gurdal, lektor i psykologi vid Högskolan Väst, redovisar resultat från intervjuer med elevhälsa, socialtjänst och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin angående problematiskt datorspelande.
  • Elin Fäldt, ANDTS samordnare Länsstyrelsen Kalmar, ger en lägesbild av spelproblematiken i Kalmar län.

Klara Björkum, forsknings- och utvecklingskoordinator på Campus Västervik, har koordinerat arbetet med föreläsningarna.

– Vi vill erbjuda ökade kunskaper om Gaming disorder och föra samman människor som på olika sätt arbetar med den här problematiken. Vi har sett att intresset är mycket stort, så även om vi inte kan erbjuda den mötesplats vi först hade tänkt vill vi ändå förmedla kunskapen som våra föreläsare besitter. I digital form kan kunskapen dessutom nå ut till många fler, säger Klara Björkum.
Hon hoppas kunna arrangera en uppföljande workshop i höst och uppmuntrar dem som tar del av föreläsningen att höra av sig till Campus Västervik med reflektioner och frågor.
Föreläsningspaketet ligger uppe på Campus Västerviks webbplats från den 3 juni 2020.
När datorspelande blir problematiskt, gaming disorder bland barn och unga

En del av Campus i Småland-projektet

Föreläsningspaketet är ett resultat av utvecklingsprojektet Campus i Småland 2030. I projektet arbetar Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik för ett större utbud av högre utbildning och forskning i norra Kalmar län. Projektet finansieras av Västerviks kommun, Hultsfreds kommun, Vimmerby kommun, Region Kalmar län, Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och Sparbanksstiftelsen Vimmerby.

Kontakt

Klara Björkum
Telefon: 0490 25 41 27
E-post: klara.bjorkum@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.