Rapport från projekt om tillsyn i verkstadsindustrin - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Rapport från projekt om tillsyn i verkstadsindustrin

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2017-02-22

Skärvätska-industri

Hösten 2015 besöktes 45 företag inom Kalmar län i ett projekt om verkstadsindustribranschen. Projektet hade som mål att öka kunskapen om branschens miljöpåverkan. Ett annat mål var att hjälpa företagen att uppnå förbättring i sitt miljöarbete. Att främja likartad tillsyn inom länet var också en viktig del. Utöver besöken hölls också informationstillfällen.

Ett år efter projektet följdes resultaten från hela länet upp. Enligt resultaten har de flesta företagen en ganska god förståelse för vilka regler som gäller. Flera företag behöver dock arbeta mer med till exempel kontroll av farliga kemikalier.

Projektet drevs av Miljösamverkan Sydost och slutrapport finns att läsa på:

www.miljosamverkansydost.se/verkstader 

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)