Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Rättsprocessen för detaljplan för Lugnet avgjord

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-06-01

Detaljplanen för området Lugnet på Norrlandet har sedan planen antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2015 överklagats till både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Båda instanserna har avvisat överklagandena och då ingen överklagan till Mark- och miljööverdomstolen inkommit inom utsatt tid har detaljplanen vunnit laga kraft den 31 maj 2016.

Mark- och Miljödomstolen skriver i sin dom att: "De överväganden som kommunen gjort i detaljplanen ligger inom kommunens handlingsutrymme och att kommunen har gjort en rimlig avvägning mellan de allmänna och enskilda intressena."

Planhandlingar för Lugnet 2:1 m.fl.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)