Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Region Kalmar län vill köpa Ellen Keyskolan av Västerviks kommun och parterna kommer att underteckna en avsiktsförklaring om frågan inom kort

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-03-15

Västerviks kommun och Region Kalmar län tar just nu fram en avsiktsförklaring där båda parterna ska komma överens om att under en treårsperiod hitta en lösning för att regionen i framtiden ska kunna förvärva Ellen Keyskolan från Västerviks kommun.

Under måndagens kommunstyrelsesammanträde informerade kommundirektör Anders Björlin styrelsen om arbetet. Vid nästa kommunstyrelsesammanträde 28 mars kommer avsiktsförklaringen att tas upp för beslut i KS.

Anledningen till att Region Kalmar län vill köpa Ellen Keyskolan av kommunen är skolans strategiska läge alldeles intill Västerviks Sjukhus och sjukhusets framtida behov av utveckling. Exakt hur kommunen kommer att arbeta för att ersätta skollokalerna för ungefär hälften av Västerviks centralorts högstadieelever är en av frågorna som nu kommer att ingå i arbetet framöver.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.