Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Rökfritt på våra badplatser

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-07-08

Har du varit på någon av våra kommunala badplatser och sett en blå informationsskylt om rökfritt område? Skylten är ett resultat av ett beslut i kommunstyrelsen om uppmaning till rökfri miljö på våra stränder. 

Tobakslagen förbjuder sedan i juli förra året rökning på offentliga platser som lekplatser och idrottsanläggningar, men lagen säger inget om badplatser. I Västervik har vi nu beslutat att vi vill ha rökfritt även på våra kommunala badplatser. Beslutet togs av kommunstyrelsen 18 maj och är tänkt att uppmana till en frisk och hälsosam miljö även på stranden.

Det finns två huvudskäl till att vi vill uppmana besökare till rökfri zon vid de kommunala badplatserna. Dels så kan röken störa andra besökare och dels är fimpar farliga för småbarn som stoppar saker i munnen.

– Lagar om rökfria miljöer är till för att skydda människors hälsa, säger folkhälsa- och klimatplanerare Christian Svensson. Tobaksrökning ökar risken för cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar som astma och KOL.

Genom rökfria stränder minskar vi också nedskräpningen och den miljöpåverkan som blir när fimparna så småningom hamnar i vattnet

– Filtret i fimparna består av en slags plast som så småningom sönderdelas till mikroplast, säger Christian Svensson. Mikroplast kan ta 100 år innan den försvinner, om den ens gör det. Sedan ser det ju inte så trevligt ut med massa skräp där man ska bada!

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.