Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ska ni använda bekämpningsmedel mot ogräs yrkesmässigt? Kom ihåg att anmäla

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-04-23

Bild på någon som gräver upp en maskros

Alla som ska använda bekämpningsmedel yrkesmässigt ska lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadskontoret. Detta om det sker på nedan angivna områden.

Anmälan krävs för yrkesmässig användning på följande områden:

•    Banvall
•    Idrottsanläggning
•    Områden som är större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt
•    På tomtmark för flerfamiljshus
•    På gårdar till förskolor och skolor
•    På allmänna lekplatser
•    Inom skyddsområde för vattentäkt
•    Vid planerings- eller anläggningsarbeten

Fundera innan ni använder bekämpningsmedel om det går att rensa mekaniskt istället. Det är bättre för att minska spridning av farliga ämnen i mark och grundvatten.
 
Mer information och blanketter finns på miljö- och byggnadskontorets sida:

https://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kemikalier/Spridning-av-bekampningsmedel/

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.