Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolstart läsåret 2018/2019

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-07-04

Västerviks kommuns grundskolor börjar läsåret 2018/2019 måndag den 20 augusti.  Nyinflyttade elever anmäls till respektive skolexpedition. Skollunch serveras. Eleverna läser enligt schema.

De elever som ska åka linjetrafik får åka första skoldagen till skolan utan busskort. Mer information om skolskjutsar kommer vecka 33. De elever som ska åka med skoltaxi får information av entreprenörerna under sommaren.

Grundskolan

Tider för 6-åringar enligt hemsänt meddelande, i annat fall gäller nedanstående tider. Skolskjutsar i vanlig ordning, d v s 10 minuter efter avslutad skoldag om inte annat meddelas.

Ludvigsborgsskolan kl 08.10 - 15.30. Tfn 0490-25 45 17.

Ljungbergaskolan kl 08.00 - 13.30. Tfn 0490-25 44 15.  

Ellen Keyskolan kl 08.30 – 14.30. Tfn 0490-25 44 43.

Breviksskolan årskurs F-3 kl 08.10-13.20, årskurs 4-6 kl 08.10-14.00. Tfn 0490-25 44 71.

Fågelbärets grundskola  årskurs F-3 kl 08.10 - 13.30,  årskurs 4-6 kl 08.10 - 14.15. Tfn            0490-25 45 62.  

Fågelbärets grundsärskola årskurs 1-3 kl 08.10 - 13.00, årskurs 4-9 kl 08.10 – 14.00. Tfn       0490-25 45 62.

Lidhemsskolan kl 08.10 – 13.30. Tfn 0490-25 45 05.

Skogshagaskolan årskurs F-3 kl 08.10 – 13.30, årskurs 4-6 kl 08.10 – 14.50. Tfn 0490-25 43 95.

Marieborgsskolan årskurs F-3 kl 08.20 – 13.30, årskurs 4-6 kl 08.10 – 13.30. Tfn 0490-25 44 27.

Näktergalen F - åk 3 kl 08.00 – 13.00, åk 4 - 6 kl 08.00 - 14.40.
Tfn 0490-25 46 02.                                  

Östra Ringskolan kl 08.40 – 15.50. Tfn 0493-214 84.   

Åbyängskolan åk F-3 kl 08.40 - 13.40, åk 4-6 kl 08.40 -14.50 tfn 0493- 214 81.

Ringeltaubska skolan tfn 0493-214 52. F-3 kl 08.30 - 13.30, åk 4 - 6 kl 08.30 - 14.30. Tfn fritids och F-åk 1 tfn 0493-214 67, åk 2 - åk 6 tfn 0493-214 64.  

Överumsskolan kl 08.20 – 13.50. Tfn 0493-214 52, 0493-214 56.                

Loftahammars skola kl 08.00 – 14.00. Tfn 0493-214 52, 0493-214 36.

Ankarsrums skola F- åk 3 kl 08.10 - 13.30, åk 7-9 kl 08.10-15.00. Tfn 0490-25 73 01.  

Himalajaskolan, Hjorted kl 07.55 – 13.00. Tfn 0493-215 24, 072-532 15 24.

Gunnebo skola kl 08.00 – 13.00. Tfn 0490-25 44 44, 070-332 70 40.

Blackstads skola kl 07.50 - 13.00. Tfn 0493-215 24, 072-532 15 24.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.