Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillgången till skyddsutrustning är god

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-04-17

Coronapandemin påverkar hela samhället. Smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre. Västerviks kommun gör allt för att den här situationen ska påverka alla så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kan komma att bli påverkade. Här berättar vi mer om socialförvaltningens arbete mot spridningen av covid-19.

- Arbetsmiljön för Västerviks kommuns vård- och omsorgspersonal och risker för smittspridning i socialförvaltningens verksamhet har hamnat i medias fokus under en tid och det är en oerhört viktig fråga, så vi vill passa på att berätta hur rutinerna kring och tillgången till skyddsutrustning ser ut i äldreomsorgen, säger Jörgen Olsson socialchef på Västerviks kommun, som fortsätter:
- Tillgången till skyddsutrustning är god och används den på rätt sätt och vid rätt tillfällen så kommer vi att kunna ha en bra uthållighet som ska kunna hålla både vår personal och våra brukare skyddade genom den här krisen.

Det allra viktigaste faktorn i arbetet med smittskydd inom äldreomsorgen är basala hygienrutiner och att de är kända och används i verksamheten. Det handlar om både handhygien och om hur personal ska använda skyddskläder och övrig skyddsutrustning.

Västerviks kommun har arbetat med att säkra tillgång på skyddsutrustning till personalen under lång tid och bland annat kommer en stadig veckoleverans med skyddsvisir och förkläden, samma utrustning som används av Region Kalmar län på Västerviks Sjukhus exempelvis. Kommunen har god tillgång till munskydd och handskar och det finns även bra tillgång till handsprit och annat desinficeringsmedel.

Skulle smitta komma in på ett äldreboende finns särskilda rutiner för personalen att följa, då ska exempelvis plastförkläde, skyddshandskar, visir och munskydd användas samtidigt som de basala hygienrutinerna används. Samma rutiner ska även användas när en brukare uppvisar influensaliknande symptom och den brukaren ska direkt isoleras på sitt rum.

Det finns mycket information om de här rutinerna publicerade både på kommunens interna kommunikationsverktyg intranätet Koggen, på utskrivna rutiner ute i verksamheterna och på kommunens webbplats. Även en stor utbildningsinsats genomförs med en e-utbildning från Karolinska institutet för personal inom förvaltningens vård och omsorg som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

- Alla våra medarbetare inom vård och omsorg ska genomföra utbildningen, säger Anneli Wahlin, hälso- och sjukvårdschef på Socialförvaltningen på Västerviks kommun. Hon fortsätter:
- Syftet med utbildningarna är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Läs mer om de här frågorna på:

www.vastervik.se/skyddsrutinercorona

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.