Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillsynsprojekt fritidsbåtshamnar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-04-08

Fritidsbåthamn

Miljö- och byggnadskontoret kommer med start 2016 att genomföra ett projekt som syftar till att ta reda på hur avfallshanteringen på marinor, båtklubbar och båtuppläggningsplatser går till. Trots att färgen man använder till bottenmålning är godkänd kan det innebära att färgskrap, sliprester m.m. är farligt avfall. Detta måste därför tas om hand innan det hamnar på marken eller sprids till vattnet. Projektet kommer att fortgå under 3 års tid och då kommer alla hamnar ha fått besök av oss.

Östersjön och dess kustmiljöer mår inte bra men åtgärder för att förbättra detta har pågått under många år. Fokus har hittills riktats mot övergödningen och dess negativa inverkan men ytterligare åtgärder behövs för att också komma till rätta med läckande miljögifter.  Färgrester och slipdamm som uppstår när båtar görs i ordning på våren är exempel på källor till miljögifter som måste tas om hand så att det inte hamnar på marken och riskerar läcka ut i vattnet.

Marinor, båtvarv och båtklubbar måste ta hand om det avfall som uppstår till följd av arbete på och kring båtar. Den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (§ 5 a kap 15 miljöbalken). Idag finns olika lösningar för att ta hand om avfallet eller minimera risken för att det ens uppstår.

Vid våra besök kommer vi att kontrollera hur väl man klarar av att uppnå miljöbalkens krav men även lämna råd och information. Vi kommer även kontrollera att endast godkända färger används.

Besök kommer också att göras på försäljningsställen av båtbottenfärg för att se hur kunskapen om vad som säljs och hur det ska vara märkt ser ut.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.