Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tio miljoner i stor satsning till spontanidrott och skate i hela kommunen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-03-23

Västerviks kommun och Tjustbygdens Sparbank har undertecknat en avsiktsförklaring om att båda organisationerna kommer att arbeta gemensamt för byggnation av aktivitetspark för bland annat skateboard på nya ombyggda idrottsområdet Bökensved i Västervik och miniarenor i flera av kommunens övriga tätorter. Sparbanken kommer att satsa hela tio miljoner kronor i projektet.

Under onsdagen enades Västerviks kommun och Tjustbygdens Sparbank via Sparbanksstiftelsen Tjustbygden om att arbeta med en gemensam inriktning för en stor satsning på rörelse och aktivitet för barn och unga. Satsningen är en del i att möjliggöra för spontanidrott och på ett lekfullt sätt skapa intresse och möjlighet till rörelse. Satsningen ligger i linje med kommunens folkhälsoarbete.

I den avsiktsförklaring som de båda parterna undertecknade under onsdagen kan man läsa om att kommunen och sparbanken är överens om fyra punkter:

  • Tjustbygdens Sparbank finansierar genom detta samarbete flera miniarenor för spontanidrott i anslutning till skolor i kommunens landsbygdsorter. Kommunen förbinder sig att i dialog med berörda hitta lämpliga placeringar i respektive ort samt stå för anläggande, drift och underhåll.
  • Tjustbygdens Sparbank delfinansierar även en aktivitetspark på Bökensved. Parken omfattar skate, klättring och spontana aktiviteter. Kommunen förbinder sig att i dialog med berörda ta fram förslag på utformning samt stå för anläggande, drift och underhåll.
  • Tjustbygdens Sparbank förbinder sig att medfinansiera projekten upp till sammanlagt 10 miljoner kronor.
  • Västerviks kommun förbinder sig att ansvara för projektens genomförande, återstående finansiering samt stå för framtida drift och underhåll.

Utifrån avsiktsförklaringen kommer kommunen och sparbanken att teckna en mer detaljerad överenskommelse kring genomförandet av projekten samt detaljerad tidsplan. Inriktningen är att genomförandet ska ske under perioden 2023-2024.

Denna satsning på spontanidrott och rörelse är vår största samhällsinvestering någonsin från Tjustbygdens Sparbank och den känns helt rätt! Vi vet att en skatepark varit efterfrågad länge och av många. Tillsammans med miniarenorna så bygger vi något för barn och unga i hela kommunen, säger Lotti Jilsmo, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

Inriktningen med aktivitetspark är otroligt viktig. Vi kan fånga upp barn och ungdomar så brett på det här sättet, det når upp barn och ungdomar som normalt kanske inte är medlemmar i en förening vilket gör detta till en väldigt viktig satsning, säger Västerviks kommunstyrelses ordförande Dan Nilsson (S). Han fortsätter:
Väldigt roligt för mig och kommunen att vi faktiskt kan nå ut hela kommunytan i och med den här satsningen.

Den här överenskommelsen skapar en verksamhet som passar som hand i handsken i vårt stora projekt med nya idrottsområdet Bökensved, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.