Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Undvik att sprida invasiva främmande arter

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-06-18

Illustrationo av person som slänger trädgårdsavfall i naturen respektive i brännbart avfall

Invasiva främmande arter, både djur och växter, påverkar den biologiska mångfalden negativt och är ett stort problem. Som privatperson kan du göra en insats för att hindra spridningen.

Främmande arter är djur och växter som flyttats till en ny miljö där de annars inte förekommer. En del är invasiva och kan snabbt sprida sig vidare. De kan då orsaka problem till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter. Som privatperson kan du hjälpa till att hindra spridning genom att följa några enkla råd.

Släng inte växtavfall i naturen

Växtavfall ska aldrig slängas i naturen. Om avfallet innehåller en invasiv växt kan den lätt få fäste och sprida sig i naturen. Lägg i stället växtavfallet i en tät påse eller säck. Små mängder kan kastas i hushållsavfallet. Är det större mängder så hör med din återvinningscentral var du ska lämna avfallet.

Håll koll på vilka växter du köper och ger bort

Se till att växter som du köper till dig själv eller ska ge bort inte är invasiva. Vissa är EU-listade och förbjudna att ha, sälja, byta eller transportera. De vanligaste är jätteloka, skunkkalla och jättebalsamin. Andra är inte förbjudna men orsakar ändå problem. Det är bland andra blomsterlupin, parkslide och vresros.

Släng inte invasiva växter i komposten

Om invasiva växter slängs i komposten finns risk att de inte bryts ned ordentligt. Då kan frön och växtdelar spridas när jord från komposten används. Små mängder växtavfall kan läggas i en tät påse eller säck och slängas som hushållsavfall. Det går även att lägga växterna i en tät plastpåse med vatten så att de ruttnar.

Transportera inte växtavfall på öppet släp

Invasiva växter sprids lätt om växtavfall transporteras på öppet släp. Frön och växtdelar ramlar av och kan börja växa i vägkanterna. Lägg i stället växtavfallet i täta säckar som är noga stängda. Ta avfallet till återvinningscentralen för förbränning. Hör med din återvinningscentral vilka regler som gäller på orten där du bor.

Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

Exotiska husdjur som till exempel vattensköldpaddor ska inte släppas ut i naturen. De kan konkurrera ut andra arter och även sprida parasiter och sjukdomar. Ett husdjur som du inte kan eller vill ta hand om längre behöver få ett hem hos någon annan.

Rapportera invasiva främmande arter

För att kunna bekämpa invasiva främmande arter behövs kunskap om var de finns. Som privatperson kan du hjälpa till genom att rapportera om du hittar en främmande art.

Det enklaste sättet är att rapportera via webbsidan invasivaarter.nu. Tänk på att du behöver bifoga en eller flera bilder på arten.

Du kan även rapportera direkt via artfakta.se eller Rappen (rapportering av vattenorganismer).

Mer information om invasiva främmande arter finns hos Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Länkar finns under relaterad information i högerspalten på den här sidan.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.