Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun medverkar i utvecklingsuppdrag kring stöd till unga

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-10-24

Västerviks kommun har valts ut och har erbjudits att medverka i ett uppdrag kring unga. Vi är en av sju kommuner som tillsammans med de tre storstäderna kommer att delta i arbetet. Projektet ska bidra till att utveckla metoder och former för stöd till unga i åldern 13 till 24 år.

I dag kommer regeringens representant Inger Ashing till Västervik för en dialog kring de ungas förutsättningar i vår kommun. Hon kommer att träffa kommunens jobbkommission och tjänstemän.

Inger Ashing är utsedd till samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hennes uppdrag är att skapa ökade möjligheter för våra unga att etablera sig i samhället. Detta ska göras genom att förbättra samverkan och att främja kvalitet i olika typer av insatser. Uppdraget ska också leda till ett förslag på ett eventuellt framtida behov av samordnat stöd. Uppdraget rör såväl utbildningspolitik, socialpolitik, hälso- och sjukvårdspolitik som arbetsmarknadspolitik.

Västervik kommer att delta i utvecklingsuppdraget fram till slutrapport våren 2018.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Elisabeth Johansson, arbetsmarknadschef och Jörgen Jonsson, gymnasiechef.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.