Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommun restaurerar våtmark vid Gränsövägen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-11-03

En våtmark nära starten av Gränsövägen från Västervik mot Gränsö har gradvis vuxit igen och under vecka 45 kommer samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun att genomföra en röjning och restaurering av våtmarken.

Vi kommer att röja en del salix, några partier av salix kan med fördel vara kvar på den västra stranden. Vi kommer också att gräva ur en del material. För att hålla kaveldunet i schack bör delar av våtmarken innehålla djupdelar som helst är ett par meter djupa, säger Dennis Wiström kommunagronom på Västerviks kommuns samhällsbyggnadsenhet.

Våtmarken finns insprängd i ett lövträds- och talldominerat skogsområde nära Gränsövägen. Våtmarken befinner sig i ett kraftigt igenväxningsstadium, det innebär att våtmarken grundas upp av biologiskt material, vilket är ett naturligt förlopp. Det innebär att träd och buskar vandrar in och vattenspegeln försvinner. Idag finns ingen vattenspegel kvar alls. Utöver de biologiska värdena som gynnas bidrar våtmarker också till flödesutjämning. Lövskog och vatten i landskapet minskar risken för skogsbränder och ökar möjligheterna att använda området till rekreation.

Vi kommer att skapa en öppen vattenspegel och det skulle ge förutsättningar till ett mångfaldsparadis för stora såväl som för små arter i den ädelskogsbeklädda marken. De stora gamla träden i området ger skydd, föda och goda uppväxtplatser, säger Dennis Wiström, som fortsätter:
Det finns också goda förutsättningar för hundratals olika arter av insekter som behöver en säker tillgång till vatten. Våtmarker med en öppen vattenyta sjuder av liv, jämfört med igenväxta. Insekter med olika stadium i livscykler är helt beroende av en permanent vattenspegel och det är också en viktig tillgång för salamander, groddjur och fåglar, säger Dennis Wiström avslutande.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.