Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västerviks kommuns befolkningsantal 36747 på högsta nivån sedan 2003 efter stor ökning 2021

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-02-22

Under tisdagen presenterades Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik för Sveriges kommuner för år 2021. Västerviks kommuns siffror innehåller flera positiva ändringar, som ger en befolkningsökning på 92 fler invånare än 2020. Totalt sett växer kommunens befolkning för sjätte året av de åtta senaste och befolkningssiffran låg vid årsskiftet på den högsta nivån på 19 år.

Dels har antalet utflyttade minskat med 82 personer jämfört med året innan, dels har antalet döda minskat med 39 invånare jämfört med 2020. Det gör att nettot för både födda-döda och inflyttade-utflyttade har förbättrats så pass mycket att befolkningen i kommunen har ökat med 92 personer under 2021.

diagram med västerviks kommuns befolkningsändring 1990 till 2021

Befolkningssiffran 36 747 är den högsta som Västerviks kommun har haft vid ett årsskifte sedan 2003.

diagram med västerviks kommuns befolkning 1989 till 2021

 

Befolkningssiffran innebär också att Västerviks kommun ligger kvar på plats 73 bland landets 290 kommuner i befolkningsmängd, samma position som 2020.

Så här ser förändringarna ut under 2021 (2020-års siffror inom parantes):

 • Födda: 331 (323 under 2020)
 • Döda: 421 (460)
 • Netto födda-döda: -90 (-137)
 • Inflyttade från andra kommuner: 1190 (1230)
 • Utflyttade till andra kommuner: 1118 (1200)
 • Flyttnetto till och från andra kommuner: +72 (+30)
 • Invandrade från utlandet: 150 (154)
 • Utvandrade till utlandet: 58 (72)
 • Netto in- och utvandrade: +92 (+82)
 • Totalt flyttnetto: +164 (+112)
 • Total befolkningsändring under året: +92 (-24 under 2020)

Du hittar samtliga befolkningsförändringar tillbaka till 1990 här

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.